zondag 25 december 2011

Repetitieschema

Het repetitieschema is bekend. Het ziet er als volgt uit:
 

1e repetitie - 14 januari: Kyrie, Credo
2e repetitie - 4 februari: Gloria, Sanctus e Benedictus, Agnus Dei
3e repetitie - 25 februari: Gloria, Credo
4e repetitie - 24 maart: Alles (repetitie met orkest en solisten)

Veel repetitieplezier, fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en muzikaal 2012!
dinsdag 13 december 2011

Inschrijving bassen gesloten

Het gaat goed met de aanmeldingen. Zo goed, dat we nu ook de inschrijving voor de bassen kunnen sluiten. 
Geweldig dat we al met zo veel zijn! 
De oproep voor tenoren staat nog steeds open. Ben je of ken je een goede tenor? Laat het weten!

vrijdag 2 december 2011

Inschrijving alten gesloten

Naast de inschrijving voor de sopranen is nu ook de inschrijving voor de alten gesloten.
Voor een enkele bas is nog ruimte, en ook tenoren zijn nog steeds van harte welkom!

maandag 7 november 2011

Inschrijving sopranen gesloten.

De inschrijving voor de sopranen is inmiddels gesloten.

We zijn nog op zoek naar enkele alten, bassen, en vooral tenoren!
Zegt het voort!

woensdag 2 november 2011

Stand van zaken

De aanmeldingen lopen erg goed. Met name bij de alten en sopranen gaat het hard, nog even en we kunnen daar de inschrijving sluiten.
Bij de bassen lopen de aanmeldingen ook gestaag door. 
De tenoren blijven nog wat achter. Daarom hierbij ook de oproep om alle ervaren tenoren die je kent, enthousiast te maken voor ons koor! 

Mocht je nog een flyer nodig hebben, neem dat even contact met me ons op via projectkoorscaramouche@gmail.com. Alle informatie staat uiteraard ook op de site van het orkest! (www.symfonieorkest-scaramouche.nl/koor.htm)

dinsdag 1 november 2011

De midifiles staan online!

De midifiles staan online en zijn te downloaden via deze link: http://symfonieorkest-scaramouche.nl/messamidifiles.zip.

Uitleg bij de midifiles

Deze midifiles zijn een elektronische weergave van de Messa a 4 voci ("Messa di Gloria") van Giacomo Puccini. Zij bevatten een indicatie van hetgeen het orkest speelt in strijkersklanken. De koorpartijen worden ten gehore gebracht als piano.

De tempi en tempowisselingen die in de midi's ingebakken zitten benaderen enigszins de muzikale intentie waarmee we het werk uiteindelijk gaan uitvoeren.

Midifiles zijn gewoon af te spelen met Windows Mediaplayer. Voor het oefenen van de midi's kan het handig zijn om een gespecialiseerde midispeler te gebruiken. Deze geeft je de mogelijkheid om het tempo waarop wordt afgespeeld te variëren. Daarnaast kun je bepaalde stemmen laten benadrukken (bijv. het koor of je eigen partij), zodat je beter kunt horen wat er in die stemmen gebeurt.

Een geschikte midispeler is vanBasco's karaoke player. Deze is gratis te downloaden via http://www.vanbasco.com/karaokeplayer/. Bij het afspelen van de midi's met deze player kun je het tempo regelen via het knopje "Control". Als "Control" aanstaat beschik je over een extra window met daarop o.a. een schuifje 'Tempo'.

Het outputscherm, aan en uit te zetten middels het knopje "Output", geeft je de mogelijkheid stemmen te benadrukken of juist weg te laten. De koorpartijen vind je in de kanalen die zijn aangeduid met 'Piano 1'. Het eerste 'Piano 1'-kanaal bevat de sopraan, het tweede de alt, etc. Met het rode knopje voor een kanaal kun je het kanaal uitzetten. Het blauwe knopje zorgt ervoor dat het betreffende kanaal juist luider klinkt ten opzichte van de rest.

Kyrie
De inzet van het koor bevindt zich in het Kyrie op ca. 52 seconden vanaf het begin. Daarna zingt het koor min of meer non-stop tot aan het einde van dit deel.

Gloria
Het Gloria is veruit het langste en lastigste deel van de mis (zie daar de verklaring van de populaire bijnaam 'Messa di Gloria').
De eerste 4 minuten heeft het koor veel te doen. Daarna volgt de tenorsolo.
Vanaf 7'30'' tot het einde van dit deel is het koor weer aan de beurt.
Extra aandacht moet wellicht gegeven worden aan de overweldigende fuga die start op 13'20''

Credo
Het Credo is het andere lange deel van deze mis. Het koor is in dit deel eigenlijk van begin tot eind in touw. Tijdens het crucifixus (in de midi van 5'18'' t/m 8'26'') zingen alleen de bassen. Vanaf het daaropvolgende Et resurexit mag iedereen weer meedoen.

Sanctus e Benedictus
Na de gedragen inleiding door het koor (Sanctus) volgt in dit deel de baritonsolo (Benedictus). Het koor verzorgt de uitsmijter die te vinden is vanaf ongeveer 2'40''.

Agnus Dei
 Het laatste deel van de mis is eigenlijk een duet tussen de tenor- en baritonsolist. Op gezette tijden verzorgt het koor korte lyrische tussenwerpingen.

zondag 30 oktober 2011

Wie is wie?

Dirigent koor en orkest: Arjen Wassink. Meer info over Arjen vind je hier: http://symfonieorkest-scaramouche.nl/arjenwassink.htm
 


Coördinator Projectkoor: Marjan de Vreugt


Het orkest: 

Veel gestelde vragen...

In de laatste aanmeldingen kwamen een aantal vragen langs. 
Hierbij een overzicht van de meest gestelde vragen + antwoorden.

1. Komen er audities?
Nee, er komen geen audities. We gaan ervan uit dat iedereen die zich inschrijft, in staat is om de muziek thuis zelfstandig in te studeren. 

2. Hoe groot wordt het koor?
We streven naar een koor van ca. 40 leden. De teller staat vandaag (na ruim een week werven) op 15. Dat gaat dus de goede kant op, en daar zijn we heel blij mee! Voor alle stemgroepen zoeken we nog zangers. 

3. Voor wanneer moet er betaald worden?
Betaling het liefst zo spoedig mogelijk na aanmelding. Mocht dat een probleem zijn, of is het bedrag voor u een bezwaar, neem dat even contact met ons op. 

4. Wat is de leeftijdsopbouw van het koor?
De leeftijdsopbouw is heel breed. Het jongste lid op dit moment is 33 jaar, het oudste lid 71 jaar. Allen zijn ervaren koorzangers.

 

donderdag 27 oktober 2011

Messa di Gloria op YouTube

Op YouTube zijn een aantal goede uitvoeringen van de Messa di Gloria te vinden. 

Hierbij een kort overzicht.

1. Kyrie

2. Gloria
 

3. Credo


4. Sanctus e Benedictus


5. Agnus Dei


Veel kijk- en luisterplezier!

woensdag 26 oktober 2011

Werving koorleden is gestart!

Sinds begin deze week is de werving van koorleden gestart. 
Op http://www.symfonieorkest-scaramouche.nl/koor.htm vind je een link naar de flyer en het inschrijfformulier. 

Zegt het voort!

zondag 9 oktober 2011

Over het stuk....

Giacomo Puccini's Messa of Messa a quattro voci (tegenwoording vooral bekend onder de naam Messa di Gloria) is een mis gecomponeerd voor orkest en koor (SATB) met tenor- en baritonsolisten. Strikt bekeken is het stuk een complete mis en geen Messa di Gloria.

Puccini componeerde de Messa als afstudeerproject aan het Istituto Musicale Pacini. De eerste opvoering had plaats in Lucca op 12 juli 1880. Het Credo was al geschreven én opgevoerd in 1878 en was door Puccini oorspronkelijk bedoeld als een zelfstandig werk. Het complete manuscript van de Messa werd door Puccini nooit gepubliceerd, en hoewel het werk goed ontvangen werd bij de eerste uitvoering, werd het niet meer uitgevoerd tot 1952 (eerst in Chicago en daarna in Napels). Wel recycleerde hij een aantal thema's in andere werken. Het Agnus Dei werd bijvoorbeeld gebruikt in zijn opera Manon Lescaut en het Kyrie in Edgar.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog verwierf Broeder Dante Del Fiorentino een oude kopie van het manuscript van de Vandini-familie in Lucca. Hij dacht dat het om het origineel ging. Het originele manuscript zelf, in het bezit van de familie Puccini, werd door zijn schoondochter aan Ricordi, Puccini's uitgever geschonken. Er volgde een geschil om de rechten, dat uiteindelijk werd opgelost door verdeling van de rechten tussen Ricordi en Mills Music, de uitgever van het Fiorentino-manuscript.

De Messa is geschreven voor groot koor en orkest en solisten (tenor en bariton). Puccini hanteert traditionele technieken als fuga en contrapunt en mengt die met melodische inventiviteit tot ware hoogtepunten. Net zoals bij Verdi is de tekst die van de onwrikbare Latijnse mis, maar de effecten zijn dramatisch en het doel is emotie. We kunnen genieten van ogenblikken van uiterste schoonheid in Qui tollis peccata mundi en emotie in Et incarnatus est in het Credo. Dramatiek horen we in het koor bij Et resurrexit. Soms zingt het koor een messcherp unisono, dan weer weven meerstemmige partijen uit koor en orkest samen complexe klankweefsels, zoals in het Domine Deus rex coelestis.

Het uitbundige Gloria neemt het overgrote deel van de duur van het werk in beslag. Daaraan dankt de mis sinds haar herontdekking dan ook haar naam 'Messa di Gloria'.

De componeerstijl is in vergelijking met de latere werken van Puccini nog zeer traditioneel, hoewel hier en daar de toekomstige operacomponist al van zich laat spreken. Indrukwekkend is de koorfuga Cum sancto spiritu waar het Gloria mee afsluit.

Daarmee is dit jeugdwerk van Puccini meer dan alleen een vingeroefening van een jong compositietalent. Het is een meesterwerk dat de luisteraar raakt en emotioneert.

Bron: Wikipedia

zaterdag 8 oktober 2011

Welkom!

Van harte welkom op de weblog van het projectkoor Scaramouche! 
Op deze blog vind je alle informatie die handig en noodzakelijk is tijdens het project. Kom dus regelmatig even een kijkje nemen!